Боловсролын мэдээллийн технологийн төв
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Боловсролын салбарын нэгдсэн сүлжээний найдвартай үйл ажиллагааг ханган ажиллах. Ажлын байранд тавигдах шаардлага Мэдээллийн технологийн сүлжээний инженер чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй CCNA сертификаттай, эсвэл...
“Боловсролын мэдээллийн технологийн төв” нь бүх шатны сургалтын байгууллагын боловсролын системийн судалгаа, шинжилгээ хийх, шаардлагуудыг илрүүлэх, хоорондын хамаарлыг тогтоох, задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, баримтжуулах, системийн тогтвортой байдлыг хангах, сайжруулалтын...
“Боловсролын мэдээллийн технологийн төв” нь бүх шатны сургалтын байгууллагын боловсролын системийн судалгаа, шинжилгээ хийх, шаардлагуудыг илрүүлэх, хоорондын хамаарлыг тогтоох, задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, баримтжуулах, системийн тогтвортой байдлыг хангах, сайжруулалтын...
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Боловсролын салбарын нэгдсэн сүлжээний найдвартай үйл ажиллагааг ханган ажиллах. Ажлын байранд тавигдах шаардлага Мэдээллийн технологийн сүлжээний инженер чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй CCNA сертификаттай, эсвэл...
Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Боловсролын мэдээллийн технологийн төв УТҮГ-ын боловсролын нэгдсэн сүлжээ, системүүдэд аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Боловсролын мэдээллийн технологийн системүүдэд аюулгүй байдлын хяналтын нэгдсэн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх...