Боловсролын мэдээллийн технологийн төв

Өргөдөл, гомдлын хариуг: Хуульд заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу хүргүүлнэ.
Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээж авах мэргэжилтэн:
Утас: 7577-2727 (Ажлын цагаар)
Имэйл: letter@edu.mn

Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, 13-р хороолол нарны замын 87-р байр 6 давхар 14230

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт илгээх