Боловсролын мэдээллийн технологийн төв

Хүний амьдралын нандин дурсамж болсон цэцэрлэг, сургуулийн босгыг анх алхан орох бүртгэл цахим боллоо.

Цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааралтайгаар насан туршдаа сурч боловсрох боломжийг олгосон Medle.mn платформыг айл бүрийн ширээнээ дэлгэн тавьж, сурах орчныг хил хязгааргүйгээр тэлж чадлаа.

Боловсрол, сургалтын байгууллага, багш, эцэг эх, суралцагчийг холбосон цахим системүүдийг хөгжүүлж, хандлагаа өөрчлөх, хариуцлагаа нэмэгдүүлэх, харилцан ойлголцох, илүү ихийг сурч, судлах шинэ орчныг бүтээж өглөө.

Элсэлтээс дэвшилт, дэвшилтээс төгсөлтөд өртөөлсөн боловсролын бүх шатны үйл ажиллагаа мэдээллийн системийн тусламжтайгаар бүртгэгдэж, хүн бүрийн ахиц амжилт нэг бүрчлэн хадгалагдаж, цахим үндэстний шинэ түүхийг бүтээж эхэллээ.

Та бүхэндээ хичээлийн шинэ жилийн мэнд дэвшүүлье.

ЗАХИРАЛ Ц.ТОДГЭРЭЛ