Боловсролын мэдээллийн технологийн төв

ЦАГ ҮЕ, ҮЙЛ ЯВДАЛ

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ХОЛБООС

БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

ESIS апп татаж авах

Эцэг эх, багш болон сурагчдад зориулсан сурагчийн сургууль, цэцэрлэгийн хүрээнд болж буй мэдээлэл, хяналтын платформ. Багшийн оруулсан өдөр тутмын ирц, дүн үнэлгээ зэрэг мэдээллүүдийг оруулснаар эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ сургууль дээр болж буй мэдээллийг цаг алдалгүй авах боломжтой.

Мэдлээ апп татаж авах

Үндэсний сургалтын MEDLE платформ, аппликэйшныг ашиглан ерөнхий боловcрол, сургуулийн өмнөх боловсрол, насан туршийн болон гэр бүлийн боловсролд зориулан бэлтгэсэн контентуудыг үнэ төлбөргүй үзэх боломжтой.

Үүнд:

  1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-12-р ангийн сурах бичгүүдийг унших, татах, сэдвийн агуулгаар хайлт хийх
  2. Теле хичээл
  3. Интерактив хичээл
  4. Аудио хичээл
  5. Ээлжит хичээлийн цахим контент зэргийг агуулсан цахим сургалтын платформ юм.

ЦАГАА АШИГЛАЖ, ЦАХИМААР СУРАЛЦЪЯ!