Боловсролын мэдээллийн технологийн төв

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

  • Боловсролын мэдээллийн системийн Мобайл апп, вэб хөгжүүлэлт дээр хөгжүүлэлтийг фронт-энд, бэкэнд хөгжүүлэлт хийх, тайлагнах
  • Боловсролын мэдээллийн системийн шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, хэвийн тогтвортой
    байдлыг хангах, хяналт тавих
  • Боловсролын мэдээллийн систем, сангийн технологийн судалгаа, шинэчлэл, сайжруулалт хийх