Боловсролын мэдээллийн технологийн төв

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

  • Өгөгдлийн сангийн боловсруулалт, хөгжүүлэлт хийх
  • Өгөгдлийн сан, агуулахын архитектур, логик ба физик бүтэц боловсруулах
  • ETL/ELT боловсруулах
  • Үйл ажиллагааны хүрээнд шинжээч болон багийн бусад гишүүдтэй хамтран ажиллах
  • Ажлын даалгавар болон холбогдох бичиг баримт боловсруулах
  • Хийгдсэн байгаа кодод засвар өөрчлөлт оруулах, сайжруулалт хийх
  • Өгөгдлийн агуулах ба сангийн тест хийх