Боловсролын мэдээллийн технологийн төв

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

  • Системийн шийдэл боловсруулах
  • Хэрэглэгчийн интерфейс, дизайныг боловсруулах
  • Мэдээллийн логик ба физик загвар боловсруулах
  • Программ хангамжийн бүх үе шатны ажлыг удирдан зохион байгуулах
  • Тайлан, хянах самбар, BI боловсруулах
    Ажлын даалгавар болон холбогдох баримт бичиг боловсруулах
  • Хийгдсэн байгаа системийн UI ба мэдээллийн загварт засвар өөрчлөлт оруулах, сайжруулах