Боловсролын мэдээллийн технологийн төв
Оёдлын холбоо /ОСНМХ/-ны санаачилгад Боловсролын ерөнхий газар, Жижиг, дунд үйлдвэрийн газрууд нэгдэн “Баярлалаа багшаа” аяныг эхлүүлж байна. Багш нар аяныг дэмжиж буй үндэсний үйлдвэрлэгчдээс 2023 оныг дуустал эсвэл жилийн...
“Боловсролын мэдээллийн технологийн төв” УТҮГ нь боловсролын салбарын мэдээллийн систем, сургалтын цахим контент, удирдлагын систем, салбарын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээний хэвийн, найдвартай байдлыг ханган ажиллаж байна.             Хичээлийн шинэ жил...
Энэ онд НҮБ-аас Авлигын эсрэг конвенц батлагдсаны 20 жилийн ойг тохиолдуулан “Дэлхий нийтээрээ авлигын эсрэг нэгдье” уриалгыг дэвшүүлэн, тус конвенцид нэгдсэн улс орон бүр зорилтот үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байна....
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль,улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг мөрдөж санхүүгийн тайланг үнэн зөвхөтлөх Санхүүгийн тайланг хугацаанд...
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Боловсролын мэдээллийн системийн Мобайл апп, вэб хөгжүүлэлт дээр хөгжүүлэлтийг фронт-энд, бэкэнд хөгжүүлэлт хийх, тайлагнах Боловсролын мэдээллийн системийн шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, хэвийн тогтвортойбайдлыг хангах, хяналт тавих...
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Төвийн бүх шатны боловсролын салбарын мэдээллийн системийн фронт-энд, бэк-энд хөгжүүлэлтийнсуурь кодыг хөгжүүлэх, хөгжүүлэлтийн орчны тохиргоо хийх, хянах, удирдах, гүйцэтгэлийг тайлагнах Системийн фронт-энд, бэк-энд орчинд ачааллын тестийг...
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Өгөгдлийн сангийн боловсруулалт, хөгжүүлэлт хийх Өгөгдлийн сан, агуулахын архитектур, логик ба физик бүтэц боловсруулах ETL/ELT боловсруулах Үйл ажиллагааны хүрээнд шинжээч болон багийн бусад гишүүдтэй хамтран ажиллах...
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Системийн шийдэл боловсруулах Хэрэглэгчийн интерфейс, дизайныг боловсруулах Мэдээллийн логик ба физик загвар боловсруулах Программ хангамжийн бүх үе шатны ажлыг удирдан зохион байгуулах Тайлан, хянах самбар, BI...