Боловсролын мэдээллийн технологийн төв

2024-2025 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БНХАУ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТЭТГЭЛГИЙН ЗАРЛАЛ

БНХАУ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТЭТГЭЛГИЙН ЗАРЛАЛ

Ажлын төлөвлөгөөний дагуу 2024/2025 оны хичээлийн жилд Монгол улсад бакалавр, магистр, докторын 3 түвшинд БНХАУ-ын Засгийн газрын А зэрэглэлийн тэтгэлгийг олгоно. Дараах байдлаар зохицуулагдана.

Нэг. Тавигдах шаардлага

1.Монгол Улсын иргэн байх, эрүүл байх

2.Бакалаврын зэрэгт суралцах оюутан бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролын гэрчилгээтэй, сурлагын дүн сайтай, 25 хүртэлх настай байх;

Магистрын зэрэгт суралцах бол бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй, 3.0 ба түүнээс дээш голчтой, 35 хүртэлх настай байх;

Докторын зэргээр суралцах оюутан нь магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй, 3.0 ба түүнээс дээш голчтой , 40 хүртэлх настай байх;

3.Хүсэлт гаргагч нь хүсэлт гаргасан тухайн сургуультайгаа урьдчилан холбогдож суралцах мэргэжил болон суралцах хэлээ урьдчилж тодорхойлсон байх шаардлагатай.

Өмнө нь хятад хэлээр Хятадын их дээд сургуульд боловсрол эзэмшсэн хүсэлт гаргагч нь хятад хэлний түвшин тогтоох шалгалт (HSK)-ын батламж өгөх шаардлагагүй. Харин Хятад улсаас олгосон эрдмийн зэргийн гэрчилгээг өргөдлийн материалд байршуулна.

4. Хүсэлт гаргагч нь өөрийн сонгосон сургуулийн элсэлт хариуцсан хэлтэстэй холбогдон элсэлтийн урилга эсвэл элсүүлэх хүсэлтэй байгааг гэрчлэх баримт бичгийг авна. Хүсэлт гаргагч нь хамгийн багадаа сонгосон сургуулийн аль нэгний элсэлтийн урилга эсвэл элсүүлэх хүсэлтэй байгааг гэрчлэх баримт бичгийг өгөх ёстой. (Тухайлбал, Элсэлтийн урьдчилсан урилга, удирдагч багшийн хүлээн зөвшөөрсөн баримт гэх мэт)

5. Тэтгэлгээр суралцагчид Хятадын засгийн газраас тогтоосон бүх шатны бусад тэтгэлэг, элсэлтийн байгууллагуудаас нэгэн зэрэг санхүүжилт авахыг хориглоно.

Санхүүжилтээ зориудаар нуун дарагдуулсан тохиолдолд Хятадын засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдах эрхийг цуцалж, Хятадын засгийн газрын тэтгэлгээс эрхийг хасна.

Хоёр. Бүртгэл

Бүртгэл 2023 оны 12 дугаар сарын 5-ний өдрөөс 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл үргэлжилнэ.

Хүсэлт гаргагч нь Хятадын гадаад оюутнуудын цахим хуудас http://www.campuschina.org–д бүртгүүлж, материалаа илгээх шаардлагатай. Үйл ажиллагааны тусгай зааврыг Хавсралт 1-ээс үзнэ үү.

Бүрдүүлэх материал:

1.”БНХАУ-ын Засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдах өргөдлийн маягт”-ыг (хятад эсвэл англи хэл дээр бөглөнө);

2.Гадаад паспортын эхний нүүр хуудас

Жич: Хүсэлт гаргагчийн гадаад паспорт нь 2024 оны 3-р сарын 1-ээс хойш хүчинтэй байх шаардлагатай. Гадаад паспортын эхний нүүр хуудасны сканердсан тод хуулбарыг ирүүлнэ. Хэрэв одоогийн паспортын хүчинтэй хугацаа нь шаардлага хангахгүй бол паспортыг заасан хугацаанд багтаан сунгуулна уу.

3.Боловсролын зэргийн гэрчилгээ Нотариатаар баталгаажуулсан байх. Хэрвээ хүсэлт гаргагч нь сургуульд сурч буй бол өөрийн сургуулиас олгосон урьдчилж төгсөх гэрчилгээ эсвэл сурч байгааг тодорхойлсон тодорхойлт өгөх ёстой;

4.Дүнгийн хуулбар

Бүх бичиг баримтыг хятад эсвэл англи хэл дээр орчуулан нотариатаар батлуулан эх хувийн хамт хавсаргах;

5.HSK, IELTS эсвэл TOEFL-ийн шалгалтын дүнгийн хуудас

● Хятад хэл дээр суралцах бол HSK-ийн хүчинтэй оноотой байх;

● Англи хэл дээр суралцах бол IELTS эсвэл TOEFL-ийн шалгалтын дүнгийн хуудсыг бүрдүүлж өгөх;

6. Элсэлтийн материал

Хятад улсад суралцахаар хүсэлт гаргагч нь өргөдөл гаргасан сургуулиас олгогдох элсэлтийн материалыг бүрдүүлж өгнө. Үүнд сургуулийн олон улсын оюутан элсүүлэх хэлтэсийн элсэлтийн урьдчилсан батламж, салбар сургууль болон удирдагч багшийн урилга зэрэг орно.

7.Суралцах төлөвлөгөө

Бакалаврын зэргийн оюутнууд 200-аас багагүй, магистр болон докторын оюутнууд 800-аас багагүй үгтэй (хятад эсвэл англи хэлээр бичнэ) байх;

8.Хоёр тодорхойлох захидал

Магистр, докторын зэрэгт суралцах оюутнууд профессор, дэд профессороос авсан хятад эсвэл англи хэл дээр бичсэн хоёр тодорхойлох захидал ирүүлнэ;

9.Ур чадварын бүтээл

Урлаг, дизайн гэх мэт мэргэжлээр суралцах хүсэлтэй хүмүүс “Бүтээл /бусад туслах материал”-аар дамжуулан ур чадварын бүтээл (зураг, хар зураг гэх мэт) байршуулна;

10.Хүсэлт гаргагч нь 18 нас хүрээгүй бол Хятад дахь хууль ёсны асран хамгаалагчийн холбогдох хууль ёсны баримт бичгийг бүрдүүлж ирүүлэх;

11.”Гадаад иргэдийн эрүүл мэндийн шинжилгээний хуудас”-ыг бөглөн ирүүлэх

Жич: Эх хувиа өөрт хадгалах ба энэ маягтыг Хятадын Эрүүл мэнд, хорио цээрийн газраас нэгдсэн журмаар хэвлэсэн байдаг бөгөөд англи хэл дээр бөглөнө). “Гадаадын иргэдийн эрүүл мэндийн шинжилгээний хуудас”-д заасан заалтыг чанд баримтлах шаардлагатай. “Гадаад иргэдийн эрүүл мэндийн шинжилгээний хуудас” дутуу, тухайн хүний зураг байхгүй, зурган дээр тамга дараагүй, эмч, эмнэлгийн гарын үсэг, тамга тэмдэггүй байвал хүчин төгөлдөр бус гэж үзнэ. Уг шинжилгээний хуудас нь 6 сарын хугацаанд хүчинтэй байна.

12.Цагдаагийн тодорхойлолт

Өргөдөл гаргагч нь тухайн орон нутгийн Цагдаагийн газраас олгосон гэмт хэргийн бүртгэлгүй, ял шийтгэлгүй нь үнэн болох тодорхойлолт ирүүлнэ. Хүсэлт гаргахаас өмнөх 6 сарын доторх тодорхойлт байх;

Гурав. Бичгийн шалгалт, ярилцлага

Бүртгүүлсэн материалуудыг шалгаж дууссаны дараа Элчин сайдын яамнаас цахим шуудангаар хүсэлт гаргагчдад шалгалтын хуваарийг мэдэгдэх болно. Шалгалтын хуваарийн мэдэгдлийг цаг тухайд нь авах үүднээс хүсэлт гаргах үедээ байнгын нээлттэй холбоо барих хэрэгслээ бөглөнө үү. Шаардлага хангаагүй материал ирүүлсэн хүмүүсийг шалгалтад оролцуулахгүй болохыг анхаарна уу.

Дөрөв. Нэн тэргүүнд тавигдах элсэлтийн мэргэжлийн тухай

Тэтгэлэгт хамрагдах элсэгчдийн сурлагын чанарыг дээшлүүлэх, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэхэд нэн шаардлагатай боловсон хүчин бэлтгэх зорилгоор бид холбогдох мэргэжлүүдийн хүсэлт гаргагчдыг харгалзан үзэж элсэхэд давуу эрх олгоно. Холбогдох мэргэжлийн жагсаалтыг хавсралт 2-оос үзнэ үү.

Хавсралтад:

1. Өргөдөл гаргагчийн системд бүртгүүлэх заавар /Энд дарж үзнэ үү/

2. Нэн тэргүүнд элсүүлэх мэргэжлүүдийн жагсаалт /Энд дарж үзнэ үү/

3. Гадаадын иргэдийн эрүүл мэндийн шинжилгээний хуудас /Энд дарж үзнэ үү/

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

БНХАУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин Сайдын Яам