Боловсролын мэдээллийн технологийн төв
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
Огноо: 
Тендер шалгаруулалтын нэр: Ерөнхий боловсролын хичээлийн контентын сан бүрдүүлэх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалт
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БМТТ/20240103002

1. Боловсролын мэдээллийн технологийн төв нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ:

 • 1    ” Монгол хэл, бичиг хичээлийн цахим контент хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэгч  ”  
 • 2    ” Уран зохиол хичээлийн цахим контент хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэгч  ”  
 • 3    ” Түүх, Нийгэм судлал хичээлийн цахим контент хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэгч ”  
 • 4    ” Математик хичээлийн цахим контент хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэгч ”  
 • 5    ” Физик хичээлийн цахим контент хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэгч  ”  
 • 6    ” Хими хичээлийн цахим контент хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэгч ”  
 • 7    ” Биологи хичээлийн цахим контент хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэгч ”  
 • 8    ” Газарзүй хичээлийн цахим контент хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэгч ”  
 • 9    ” Дизайн, технологи/эмэгтэй/ хичээлийн цахим контент хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэгч  ”  
 • 10    ” Дүрслэх урлаг, зурагзүй хичээлийн цахим контент хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэгч ”  
 • 11    ” Дизайн, технологи/эрэгтэй/ хичээлийн цахим контент хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэгч ”  
 • 12    ” Бизнес судлал хичээлийн цахим контент хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэгч ”  
 • 13    ” Орос хэл хичээлийн цахим контент хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэгч ”  
 • 14    ” Хөгжим хичээлийн цахим контент хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэгч ”  
 • 15    ” Хичээлийн цахим контент хариуцсан ахлах үйлчилгээ үзүүлэгч ”  

3. Тендерийг 2024 оны 02 -р сарын 16 -ны өдрийн 14 цаг 00 минут–аас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг 2024 оны 02 -р сарын 16 -ны өдрийн 14 цаг 30 минут-д нээнэ.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор авна уу. 
https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1706146420088