Боловсролын мэдээллийн технологийн төв

Боловсролын мэдээллийн технологийн төв УТҮГ-аас Ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд Бизнес судлал болон Биологи хичээлийн контентын сан хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлаж байна. Эрхэм багш нар та бүхнийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
https://user.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1712678212695