Боловсролын мэдээллийн технологийн төв
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль,улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг мөрдөж санхүүгийн тайланг үнэн зөвхөтлөх Санхүүгийн тайланг хугацаанд...
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Боловсролын мэдээллийн системийн Мобайл апп, вэб хөгжүүлэлт дээр хөгжүүлэлтийг фронт-энд, бэкэнд хөгжүүлэлт хийх, тайлагнах Боловсролын мэдээллийн системийн шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, хэвийн тогтвортойбайдлыг хангах, хяналт тавих...
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Төвийн бүх шатны боловсролын салбарын мэдээллийн системийн фронт-энд, бэк-энд хөгжүүлэлтийнсуурь кодыг хөгжүүлэх, хөгжүүлэлтийн орчны тохиргоо хийх, хянах, удирдах, гүйцэтгэлийг тайлагнах Системийн фронт-энд, бэк-энд орчинд ачааллын тестийг...
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Өгөгдлийн сангийн боловсруулалт, хөгжүүлэлт хийх Өгөгдлийн сан, агуулахын архитектур, логик ба физик бүтэц боловсруулах ETL/ELT боловсруулах Үйл ажиллагааны хүрээнд шинжээч болон багийн бусад гишүүдтэй хамтран ажиллах...
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Системийн шийдэл боловсруулах Хэрэглэгчийн интерфейс, дизайныг боловсруулах Мэдээллийн логик ба физик загвар боловсруулах Программ хангамжийн бүх үе шатны ажлыг удирдан зохион байгуулах Тайлан, хянах самбар, BI...
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Боловсролын салбарын нэгдсэн сүлжээний найдвартай үйл ажиллагааг ханган ажиллах. Ажлын байранд тавигдах шаардлага Мэдээллийн технологийн сүлжээний инженер чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй CCNA сертификаттай, эсвэл...
“Боловсролын мэдээллийн технологийн төв” нь бүх шатны сургалтын байгууллагын боловсролын системийн судалгаа, шинжилгээ хийх, шаардлагуудыг илрүүлэх, хоорондын хамаарлыг тогтоох, задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, баримтжуулах, системийн тогтвортой байдлыг хангах, сайжруулалтын...
“Боловсролын мэдээллийн технологийн төв” нь бүх шатны сургалтын байгууллагын боловсролын системийн судалгаа, шинжилгээ хийх, шаардлагуудыг илрүүлэх, хоорондын хамаарлыг тогтоох, задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, баримтжуулах, системийн тогтвортой байдлыг хангах, сайжруулалтын...
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Боловсролын салбарын нэгдсэн сүлжээний найдвартай үйл ажиллагааг ханган ажиллах. Ажлын байранд тавигдах шаардлага Мэдээллийн технологийн сүлжээний инженер чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй CCNA сертификаттай, эсвэл...
Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Боловсролын мэдээллийн технологийн төв УТҮГ-ын боловсролын нэгдсэн сүлжээ, системүүдэд аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Боловсролын мэдээллийн технологийн системүүдэд аюулгүй байдлын хяналтын нэгдсэн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх...