Боловсролын мэдээллийн технологийн төв
ШУТИС-ийн уул уурхайн геотехникийн инженерээр төгсөгчид Оюутолгой ХХК болон Рио Тинто компанийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг 35 улс дахь гүний уурхайд ажиллах боломж бүрдэж байна. Өнөөдрийн байдлаар 25 оюутан тус...
Сургуулиуд дэргэдээ сэтгэл зүйч ажиллуулах хүсэлт ихээр ирүүлж байгаа учир БШУЯ-ны төлөөлөл Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгийнхэнтэй уулзаж санал солилцлоо. 1992 оноос хойш сэтгэл зүйч мэргэжлээр МУИС-ийг 600 орчим оюутан...
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын тушаалаар докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрмийг шинэчлэн баталлаа. Энэхүү дүрэмд хамгаалуулах зөвлөлд тодорхой зохицуулалтыг шинэчлэн оруулж, чанартай докторын ажил, докторыг бэлтгэн гаргахад анхаарч байна. Хамгаалуулах...
“Чадварлаг багш” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд Английн Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр дэлхийн түвшний багш бэлтгэх 1000 багшийн сургалт 2021 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр эхэллээ. Сургалтад төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн...